ΠΑΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ;

Συγγραφέας:  SEEMS PC

Στον κόσμο των επιχειρήσεων, ο ‘εχθρός’ είναι συνήθως: ο κακός μας εαυτός και ο ανταγωνισμός. Τα 2 τελευταία χρόνια, ο ‘εχθρός’ αυ...

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Συγγραφέας:  SEEMS PC

Στη Βιομηχανία υπήρξαν διαχρονικά αρκετές ‘επαναστάσεις’, οι οποίες συνδέθηκαν με σημαντικές εξελίξεις στα Μέσα, στα Υλικά, στις Δ...

DIGITAL TRANSFORMATION ARCHITECT (DTA)

Συγγραφέας: Πέτρος Σουκούλιας, Συνιδρυτής και Συμβουλευτικό Συμβούλιο της SEEMS PC

Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής δεκαετίας 2020-30, η υιοθέτηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (...

Το Έργο

Τίτλος Ερευνητικού Έργου:

Συστήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας των Προϊόντων καθώς και του Εσωτερίκου Περιβάλλοντος της Παραγωγής (ποΙοΤηΤα).

Κωδικός πράξης: ΑΜΘΡ7-0062166

Χρηματοδοτική Στήριξη

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ελληνικά εθνικά ταμεία μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020, Δράση: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αμάντα Σουκουλιά

SMART ENGINEERING & MANAGEMENT SOLUTIONS IKE
Υπεύθυνος έργου
Τηλ: +30 2551023116
Email: info@seems.gr