ποΙοΤητα

Το έργο ποΙοΤητα έχει ως στόχο να υποστηρίξει σημαντικά την δυναμικότερη είσοδο στην αγορά μιας σύγχρονης Ψηφιακής Λύσης, η οποία θα διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων, θα απλοποιεί και θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη εγκυρότητα στη διαδικασία αυτομάτου ποιοτικού ελέγχου και γενικότερα θα εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της Βιομηχανίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητά της, μειώνοντας τα κόστη της και δημιουργώντας προοπτικές εξωστρέφειας με κύριο όπλο την ανταγωνιστικότητα.

Μάθετε Περισσότερα

Αποτελέσματα

Διασφάλιση ποιότητας

Μεγαλύτερη αξιοπιστία αποτελεσμάτων στη διαδικασία οπτικού ελέγχου με συνδυαστική ανάλυση.

Υγεία Εργαζομένων

Καθαρό και ελεγχόμενο εσωτερικό περιβάλλον εργασίας, μειώνοντας προβλήματα υγείας (άσθμα, αλλεργίες κλπ) που συνδέονται με την κακή ποιότητα του αέρα στον εργασιακό χώρο.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Συνεχής Πληροφόρηση και Έλεγχος συστημάτων αερισμού του χώρου.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Βέλτιστες πρακτικές παραγωγής μειώνοντας τον αριθμό ελαττωματικών προϊόντων (που απορρίπτονται) και το αποτύπωμα του CO2, με άμεσο αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας της βιομηχανίας

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας με αύξηση στην αποδοτικότητας 10-20%, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την παραγωγικότητα.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο newsletter μας σήμερα και λαμβάνετε όλα τα νέα μας απευθείας στα εισερχόμενά σας!